Χρησιμοποιούνται για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της σελίδας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη σε ότι αφορά την γλώσσα λειτουργίας του ιστότοπου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα Cookies που αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας σχετικά με τα Cookies. Τυχόν απενεργοποίηση τους σημαίνει πως κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να ρυθμίζετε ξανά τις προτιμήσεις σχετικά με τα Cookies.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Cookies μας