Φόρμα Αιτήματος σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR

Η φόρμα χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούν από την evanikolaidou.gr.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό GDPR το υποκείμενο των δεδομένων έχει πλέον αυξημένα δικαιώματα που περιλαμβάνουν: δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα στη φορητότητα, υποχρέωση γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης.
Παρακαλώ επιλέξτε από την λίστα ποιο δικαίωμα σας θέλετε να ασκήσετε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.